Aanmelden ALV / Ledendag 2019 - 26 oktober 2019

 

(1)
U dient met degene die u machtigt af te spreken hoe hij/zij moet stemmen. Hij/zij zal een ingevuld machtigingsformulier meenemen en krijgt bij registratie extra stembiljetten.
Indien u als lid en als partner lid een ander lid wilt machtigen, dient u per persoon een machtigingsformulier in te vullen en mee te geven. Dit machtigingsformulier vindt u als bijlage bij Claddagh News 124 (2019-3)

(2)
Indien u niet een ander lid maar het bestuur wilt machtigen dient u dit hier aan te geven. Tevens dient u hieronder aan te geven hoe u wilt dat het bestuur namens u moet stemmen.
Indien u als lid en als partner lid het bestuur wilt machtigen, dient u per persoon dit online formulier in te vullen en te versturen.

(3)
Ik steun het besluit van de ALV van 19 mei jl. en kies VOOR OPHEFFING van de vereniging.

(4)
Ik steun het besluit van de ALV van 19 mei jl. niet en kies TEGEN OPHEFFING van de vereniging. Ik begrijp dat er dan een nieuw bestuur moet komen en wil me daar voor inzetten.